TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN DC1

TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG VÀ XÁC NHẬN DANH SÁCH NGƯỜI SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN DC1. 

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường link:https://dic1.vn/wp-content/uploads/2020/03/trung-tâm-lưu-ký-CKVN-thông-báo-về-ngày-đăng-ký-cuối-cùng-và-xác-nhận-danh-sách-người-sử-hữu-ck..pdf