BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (MCK:  DC1) công bố ngày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đường Link: BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2019