CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

Địa chỉ : Số 265 Lê Hồng Phong, P8, Thành Phố Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu.
Điện thoại : (0254)3 807 394       |         Fax : (0254)3 611 739
Website :  www.dic1.vn

    Liên hệ với chúng tôi