THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2020

CÔNG TY DIC SỐ 1 THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020.

  1. THỜI GIAN TỔ CHỨC: 7H30 NGÀY 24/04/2020.
  2. ĐỊA ĐIỂM: KHÁCH SẠN CAPSAINT JACQUECS SỐ 169 THÙY VÂN, PHƯỜNG 8, TP VŨNG TÀU
  3. NỘI DUNG ĐẠI HỘI: PHÊ CHUẨN CÁC VẤN ĐỀ THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐHĐCĐ VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020.

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TẠI LINK: THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020