QUYẾT ĐỊNH LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY DIC SỐ 1 THÔNG BÁO VỀ QUYẾT ĐỊNH LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 ĐỂ ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID 19.

CHI TIẾT VUI LÒNG XEM TẠI LINKQĐ LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020