THÔNG BÁO NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU NĂM 2020

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020.

–    Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1
–    Mã chứng khoán : DC1
–    Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
– Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
–   Sàn giao dịch : UpCOM
–   Ngày đăng ký cuối cùng : 13/4/2022
  1. Lý do và mục đích
  • Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu;
  1. Nội dung cụ thể: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu.
–          Tỷ lệ thực hiện : 100:30 (Người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới)
–          Phương án làm tròn,     phương án xử lý cổ phiếu/chứng chỉ quỹ lẻ (nếu có) : Số lượng cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam thực hiện, Cổ đông A sở  hữu 108 cổ phiếu, theo tỷ lệ phát hành cổ đông A được nhận thêm 32,4 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, Cổ đông A chỉ được nhận 32 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ (0,4) sẽ được hủy.

–          Địa điểm thực hiện

 

: +        Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+        Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà DIC, số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Khi đến phải xuất trình Chứng minh nhân dân (đối với cổ đông là cá nhân), Giấy đăng ký kinh doanh và Chứng minh nhân dân của Người đại diện pháp luật

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

  • Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1

Địa chỉ: Lầu 3, Tòa nhà DIC, số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

  • Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hoangbac@dic1.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

File đính kèm:Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu