THAY ĐỔI ĐĂNG KÍ KINH DOANH LẦN THỨ 11

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 công bố thông tin thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 11. Lý do thay đổi: Cập nhật thông tin căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của công ty . Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link: Đăng ky kinh doanh thay đổi lần thứ 11