CÔNG BỐ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA 49%

Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng số 1 công bố thông tin: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa 49%, chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

CÔNG BỐ TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI TỐI ĐA 49%