TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, MCK: DC1 công bố thông tin: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Chi tiết xem file đính kèm theo link bên dưới:

 1. Quyết định của chủ tịch HĐQT về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
 2. Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
 3. Quyết định thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông
 4. Quy chế làm việc tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
 5. Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu
 6. Quy chế bầu cử TV HĐQT
 7. Tờ trình thông qua danh sách đoàn chủ tịch, tổ thư ký và ban kiểm phiếu
 8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Văn Thọ
 9. Tờ trình giới thiệu ứng cử viên bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027
 10. Báo cáo kết quả phát hành tăng vốn điều lệ và nội dung sửa đổi điều lệ công ty
 11. Phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử
 12. Thông báo tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
 13. Thông báo mời họp, giấy đăng ký tham dự, giấy ủy quyền
 14. Dự thảo và nghị quyết Biên bản đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
 15. Thông báo ứng cử thành viên HĐQT

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🏫 Văn Phòng: Tầng 3, Tòa nhà DIC số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.
☎️ Hotline: (84-254) 3582 146
📠 Fax: (84-254) 3582 146
📧 Mail: info@dic1.vn
🌐 Website: https://www.dic1.vn