THÔNG BÁO NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, MCK: DC1 công bố thông tin: Ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch: 

  • Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1;
  • Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông;
  • Mã chứng khoán : DC1;
  • Mệnh giá : 10.000 đồng;
  • Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 409.432 (Bốn trăm linh chín nghìn bốn trăm ba mươi hai) cổ phiếu.
  • Số lượng chứng khoán sau khi đăng ký giao dịch bổ sung: 4.504.337 (Bốn triệu năm trăm linh tư nghìn ba trăm ba mươi bảy) cổ phiếu.
  • Tổng giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch bổ sung: 4.094.320.000 (Bốn tỷ không trăm chín mươi tư triệu ba trăm hai mươi nghìn) đồng.
  • Tổng giá trị chứng khoán sau khi đăng ký giao dịch bổ sung: 45.043.370.000 (Bốn mươi lăm tỷ không trăm bốn mươi ba triệu ba trăm bảy mươi nghìn) đồng.
  • Ngày giao dịch bổ sung: Ngày 01/12/2023.

Xem thêm chi tiết tại file đính kèm theo link:  Thông báo về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🏫 Văn Phòng: Tầng 3, Tòa nhà DIC số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.
☎️ Hotline: (84-254) 3582 146
📠 Fax: (84-254) 3582 146
📧 Mail: info@dic1.vn
🌐 Website: https://www.dic1.vn