NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG QUA TÀI LIỆU HỌP VÀ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC số 1 thông qua thời gian, địa điểm tổ chức đạ hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

  • Thời gian: Từ 8h đến 11h30 ngày 23/04/2021 ( Thứ 6)
  • Địa điểm: Trung tâm sự kiện AUROMA Tòa nhà CSJ Tower số 169 Đường Thủy Vân, phường 8, thành phố Vũng Tàu

Chi tiết văn bản xem trong file đính kèm theo link bên dưới: 

Nghị Quyết của Hội đồng quản trị thông qua thời gian họp và thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021