DIC VICTORY CITY HẬU GIANG

Chủ đầu tư: DIC

Vị trí: Phường 4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Quy mô: 70ha.

Dự án xây dựng theo tiêu chuẩn đô thị loại 4 dần đưa lên đô thị loại 3 tạo cho thành phố Vị Thanh một khu dân cư, thương mại có hệ thống công trình và hạ tầng cơ sở kỹ thuật, xã hội đồng bộ và hiện đại với các công trình nhà ở, thương mại, dịch vụ vui chơi giải trí. Tạo ra quỹ nhà ở cho khoảng 24.000 dân.

Một số hình ảnh tại dự án: