CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG ( DIC SỐ 1) TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Vào lúc 8 giờ ngày 22/05/2020, tại khách sạn Capsain Jacques số 169 đường Thùy Vân phường 8 Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ( MCK: DC1) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ công thường niên năm 2020. Cổ đông dự họp đại diện cho 2.411.682 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm 76,56% vồn điều lệ.Hỉnh ảnh toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông của Công ty DIC số 1

Hỉnh ảnh toàn cảnh Đại hội đồng Cổ đông của Công ty DIC số 1

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC Corp) có Ông Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT (Cổ đông lớn nắm giữ 51,67% cổ phần DC1).

Về phía DIC số 1 có Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch HĐQT, Ông Trần Duy Anh Giám đốc Công ty, cùng các Ông, Bà là thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành.

Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ Tịch HĐQT chủ trì Đại hội.Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ Tịch HĐQT chủ trì Đại hội.

Đại hội đã lắng nghe và đóng góp ý kiến vào các báo cáo về kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXXD năm 2020, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo chi trả tiền lương và thù lao các thành viên HĐQT và BKS, Tờ trình miễn nhiễm và bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022; Tờ trình về chia cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt 20%,…

Năm 2019 Công ty đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông giao, Riêng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế công ty đạt 7,442 tỷ đồng vượt 155%, để đạt được kết quả này Ban lãnh đạo cùng tập thể CBCNV công ty đã rất cố gắng vượt qua khó khăn thách thức trong sản xuất kinh doanh. Bước sang năm 2020 do ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh COVID-19, tuy nhiên công việc của cả năm công ty đã ký được hợp đồng đạt 80% giá trị sản lượng theo kế hoạch, phần còn lại tiếp tục đấu thầu. Hiện tại công ty tập trung triển khai nhiều biện pháp thi công đồng bộ, điều hành hoạt động SXXD linh hoạt, luôn bám sát thị trường. Ban điều hành quyết tâm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020 do Đại hội đồng cổ đông giao.

Ông Trần Duy Anh Giám đốc báo cáo tại Đại hội

Ông Trần Duy Anh Giám đốc báo cáo tại Đại hội

Ông Trần Duy Anh Giám đốc công ty báo cáo về định hướng chiến lược phát triển đến năm 2025 công ty sẽ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thi công nhà cao tầng và hạ tầng giao thông. Xây dựng DIC Số 1 là nhà thầu chủ lực trong tập đoàn DIC và có thương hiệu mạnh trên thị trường. Hiện nay công ty chủ động đào tạo nâng cao năng lực cán bộ, xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng cường đầu tư trang thiết bị thi công tiên tiến để có khả năng thi công các công trình có quy mô lớn với yêu cầu ngày càng cao. Bên cạnh đó công ty đang xây dựng lộ trình tăng vốn điều lệ đến năm 2025 đạt 300 tỷ đồng và sản lượng xây lắp hàng năm đạt từ 700 đến 800 tỷ đồng, dự kiến chia cổ tức hàng năm từ 15 đến 20%.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT DIC Corp phát biểu tại đại hội.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn Chủ tịch HĐQT DIC Corp phát biểu tại đại hội.

Ông Nguyễn Thiện Tuấn đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực mà DIC Số 1 đã đạt được trong những năm qua, Ban lãnh đạo DIC số 1 đã làm chủ được công tác tài chính, để lại dấu ấn trong các công trình của DIC corp làm chủ đầu tư. Trong thời gian tới Tổng công ty sẽ triển khai nhiều dự án lớn, Tổng công ty mong muốn DIC Số 1 tiếp tục hoàn thiện, nâng cao năng lực quản lý thi công để tiếp tục là đơn vị xây lắp mạnh của Tổng công ty.

Đại hội đã thông qua 12 nội dung do Hội đồng quản trị trình với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100%./.