BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DƯNG SỐ 1 ( MCK: DC1) CÔNG BỐ BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020.

CHI TIẾT XEM FILE ĐÍNH KÈM THEO LINK SAU:BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY DIC SỐ 1 ( 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2020)