THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG TIỀN MẶT CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 THÔNG BÁO: VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019 BẰNG TIỀN MẶT CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU.
MCK: DC1
NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG: 4/9/2020
TỶ LỆ THỰC HIỆN: 20%/CỔ PHIẾU
NGÀY THỰC HIỆN: 18/9/2020
CHI TIẾT THEO LINK BÊN DƯỚI: NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG THỰC HIỆN QUYỂN CỔ TỨC