DIC SỐ 1 CÔNG BỐ ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 10 NĂM 2022

Công ty CP Đầu tư Phát triển xây dựng số 1, MCK: DC1 công bố điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 theo NQ Họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 số: 01/2022/NQ DIC No1/ ĐHĐCĐ NK IV ngày 30/05/2022. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI BỔ SUNG LẦN THỨ 10