Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC Số 1) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Vào lúc 08 giờ ngày 18 tháng 04 năm 2019, tại Khách Sạn Capsain Jacques số 169 Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu. Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Mã chứng khoán DC1) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, có 45 Cổ đông đại diện cho 2.699.917 số phiếu bầu có quyền biểu quyết tại Đại hội, chiếm tỷ lệ 89,99% vốn điều lệ của Công ty .

Đại hội đã thông qua 14 nội dung HĐQT trình với tỷ lệ thông qua từ 99,91% đến 100%. Đặc biết với tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2018 với lợi nhuận sau thuế đạt 7,722 tỷ đồng vượt 107,2% kế hoạch năm và EPS đạt 5.041 đồng .

Đây là năm thứ 3 liên tiếp DIC Số 1 đạt hiệu quả cao đã mang lại niềm tin cho các cổ đông, Đại hội đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2018 là 20% trong đó :

– Chi bằng tiền mặt 15%

– Chi bằng cổ phiếu 05%

Sau đây là 1 số hình ảnh của đại hội :

 

Tổng giám đốc DIC CORP Trần Minh Phú phát biểu chủ đạo đạ hội .

Ông Hoàng Thọ Bắc kế toán trưởng công ty đọc các báo cáo, tờ trình tại đại hội .

Ông Trần Duy Anh Giám đốc Công ty .

Ông Nguyễn Văn Thọ – Chủ tịch HĐQT Công ty .

Và một số hình ảnh khác trong buổi đại hội .