Công bố thông tin – về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả

Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Xây Dựng DIC số 1 công bố thông tin về quyết định số 3399/QĐ-KPHQ ngày 7/05/2021 của Cục thuế tỉnh Bà rịa Vũng Tàu về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả tại biên bản kiểm tra thuế từ năm 2013 đến năm 2014. Chi tiết xin xem file đính kèm bên dưới: 

Công bố thông tin- Quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả