Công bố thông tin giao dịch của người nội bộ công ty Phan Thành Sơn

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng DIC số 1 công bố thông tin giao dịch của người nội bộ công ty:

  1. Thông tin cá nhân giao dịch:
  • Họ và tên: Phan Thành Sơn
  • Chức vụ: Phó giám đốc
  • số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10500 cổ phiếu
  • số lượng cổ phiếu đã bán: 10500 cổ phiếu
  • Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
  • Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

Công bố thông tin giao dịch CP người nội bộ Phan Thành Sơn