CÔNG BỐ THÔNG TIN LIÊN QUAN TỚI NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

Công ty DIC số 1 công bố thông tin bà Lê Thu Trang TV HĐQT DIC số 1 được cử làm tham gia TV HĐQT DIC Hospitality: Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link sau:
Cống bố thông tin liên quan tới người nội bộ công ty