Công bố thông tin: Danh sách người nội bộ và người có liên quan kể từ ngày 22/05/2020

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ( MCK: DC1) công bố thông tin danh sách người nội bộ và người có liên quan kể từ ngày 22/05/2020.
Chi tiết xin vui lòng xem link bên dưới:
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN KỂ TỪ NGÀY 22/05/2020