1. Công trình hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Nam Vĩnh Yên

  • Chủ đầu tư: DIC Group
  • Vị trí: Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc
  • Diện tích: 446 ha
  • Tổng giá trị thực hiện: 120 tỷ

 

 

    Liên hệ với chúng tôi