CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

  • NGƯỜI GIAO DỊCH: ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
  • SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU ĐANG KÝ MUA: 100.000 CP
  • PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH: KHỚP LỆNH HOẶC THỎA THUẬN
  • MỤC ĐÍCH: TĂNG TỶ LỆ SỞ HỮU

CHI TIẾT GIAO DỊCH XEM LINK BÊN DƯỚI:

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ