CẬP NHẬT MỘT SỐ HÌNH ẢNH THI CÔNG CÔNG TRÌNH VICTORY HẬU GIANG THÁNG 12/2020

                                                                                                          TIẾN ĐỘ KHU SHOPHOUSE

                             ĐỘI NGŨ KỸ SƯ CỦA CÔNG TY DIC SỐ 1 THAM GIA DỰ ÁN VICTORY VỊ THANH HẬU GIANG TẠI CÔNG TRƯỜNG 

                                                                        KHU SHOPHOUSE ĐANG TRONG QUÁ TRÌNH XÂY THÔ VÀ HOÀN THIỆN 

                                                                                                         KHU VỰC CỒNG TRƯỜNG