CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN VÀ BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2020. CHI TIẾT VUI LÒNG XEM LINK BÊN DƯỚI:

1. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

2. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN 2020