XÂY DỰNG NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (DIC số 1) Mã chứng khoán:  DC1 dự kiến sẽ diễn ra 01 buổi trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 4 năm 2021. Cổ phiếu DC1 đã chính thức đăng ký giao dịch trên sàn UpCOM ngày 19/7/2016 trải qua gần 05 năm, cùng với sự tăng trưởng hàng năm của Công ty, cổ phiếu DC1 đã và đang nhận được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và cả cá nhân và tổ chức nước ngoài như: America LLC (St kitts and Nevis), Chu Shao Fu (Taiwan),…

Thành tựu năm 2020: Một năm tăng trưởng đầy bản lĩnh

Năm 2020 là một năm vô cùng khó khăn với các quốc gia trên toàn cầu do sự tàn phá khốc liệt của đại dịch Covid-19 bùng phát. Tại Việt Nam, với sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng và Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam là một trong số ít các quốc gia vẫn duy trì tăng trưởng dương với tốc độ tăng GDP đạt 2.91%. Với tinh thần vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho các Doanh nghiệp để tồn tại và phát triển. Trong bối cảnh đó DIC Số 1 với truyền thống gần 20 năm hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm, với kinh nghiệm và bản lĩnh cùng sự đoàn kết của Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV, DIC Số 1 đã có một năm gặt hái thành công trong hoạt động SXKD. Với các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao như:

  • Tổng giá trị sản lượng đạt:    100,3%;
  • Lợi nhuận trước thuế đạt:       227,5%,
  • Lợi nhuận sau thuế đạt:          226.2%.

Hiện tại Hội đồng quản trị đang xây dựng phương án trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chia cổ tức năm 2020 là 30%.

Mục tiêu năm 2021:   Xây dựng nền tảng phát triển bền vững

Năm 2021, khi dịch bệnh Covid 19 đang dần được kiểm soát với sự ra đời của hộ chiếu Vaccine và các doanh nghiệp đang dần bắt kịp với trạng thái “bình thường mới”.  DIC Số 1, ngoài các công trình chuyển tiếp của năm 2020, tiếp tục được Tập đoàn DIC (DIC Group) giao làm tổng thầu thi công các gói thầu trong dự án Victory City tại Khu dân cự Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng định hướng chiến lược phát triển công ty chuyên về lĩnh vực thi công xây lắp giai đoạn 2021-2025, trong đó lĩnh vực thi công hạ tầng kỹ thuật giao thông, nhà cao tầng là lĩnh vực kinh doanh chính. Với mục tiêu là nhà thầu xây dựng chủ lực trong tập đoàn DIC. Trong năm 2021 Hội đồng quản trị công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 kế hoạch phát hành tăng vốn điều lệ từ 31,5 tỷ đồng lên 72,5 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn lưu động và đầu tư máy móc thiết bị thi công với mục tiêu tạo nguồn lực để mở rộng sản xuất kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo. Với cam kết “ Trao chất lượng – Nhận niềm tin” điều này đã được thể hiện vào chất lượng từng sản phẩm của DIC Số 1 đã hoàn thành, cùng với sự hài lòng của chủ đầu tư đã và đang là động lực to lớn để DIC Số 1 tiếp tục đổi mới, bứt phá thành công trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

Kỹ sư, công nhân DIC số 1 đang xây dựng tại công trường khu Dân cư Victory City Hậu Giang

Hình ảnh kỹ sư, công nhân kỹ thuật vận hành máy thi công tại khu đô thị 56Ha Nhơn Trạch, Đồng Nai