TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 & TRIỂN HAI KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Nội dung :
– Trong năm 2018 DIC 1 đạt được các chỉ tiêu SXKD như :
. Sản lượng : 275,6 tỷ
. Doanh thu : 233,75 tỷ
. Lợi nhuận trước thuế 9,668 tỷ trên 15 tỷ vốn chủ sỡ hữu
– Kế hoạch năm 2019 :
. Sản lượng : 270 tỷ
. Doanh thu : 240 tỷ
. Lợi nhuận trước thuế : 6 tỷ
– Một số hình ảnh hội nghị :

 

IMG20160901100010

 

IMG20160901100010

 

IMG20160901100010

 

Giám đốc trao bằng khen cho cá nhân xuất sắc

 

IMG20160901100010
Chủ tịch HĐQT trao bằng khen cho tập thể xuất sắc

 

IMG20160901100010

Chương trình galadinner bốc thăm trúng thưởng cho CB&CNV

 

IMG20160901100010

 

IMG20160901100010

 

IMG20160901100010