HỘI THẢO KỶ THUẬT NÂNG CAO NĂNG LỰC XÂY LẮP

 

Chủ đề hội thảo :

–         Thi công kết cấu nền móng công trình

–         Thi công hoàn thiện công trình

–         Thi công điện nước của công trình

–         Thi công hạ tầng giao thông

–         Công tác an toàn lao động

–         Công tác cung ứng vật tư, quản lý máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ

–         Công tác đấu thầu, thanh quyết toán với chủ đầu tư

–         Công tác dự toán thi công

Một số hình ảnh trong buổi hội thảo :

IMG20160901100010
IMG20160901100010