THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHỐT CỔ ĐÔNG

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, MCK: DC1 công bố thông tin: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chốt cổ đông:

Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 12/2023, thời gian cụ thể sẽ thông báo sau.

– Địa điểm thực hiện: Trung tâm sự kiện AURORA tòa nhà CSJ Tower số 169 đường Thùy Vân phường 8 thành phố Vũng Tàu.

– Nội dung họp:

Nội dung 1: Bầu thành viên hội đồng quản trị thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ chủ tịch HĐQT nghỉ hưu theo chế độ.

Nội dung 2: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và thông qua nội dung sửa đổi vốn điều lệ tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền chốt cổ đông

 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🏫 Văn Phòng: Tầng 3, Tòa nhà DIC số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.
☎️ Hotline: (84-254) 3582 146
📠 Fax: (84-254) 3582 146
📧 Mail: info@dic1.vn
🌐 Website: https://www.dic1.vn