NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1, MCK: DC1 công bố thông tin: Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Nội dung 1: Bầu Ông Hoàng Văn Tăng là người đại diện 40% vốn của Tổng công ty Cổ phần Đầu tư phát triển xây dựng (Tập đoàn DIC) tương ứng 20,67% vốn điều lệ của Công ty, tham gia thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 thay cho Ông Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Hội đồng quản trị nghỉ hưu theo chế độ.

Nội dung 2: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022 và thông qua nội dung sửa đổi vốn điều lệ tại điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:
NQ HĐQT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🏫 Văn Phòng: Tầng 3, Tòa nhà DIC số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.
☎️ Hotline: (84-254) 3582 146
📠 Fax: (84-254) 3582 146
📧 Mail: info@dic1.vn
🌐 Website: https://www.dic1.vn