Thông báo và NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức bằng cổ phiếu và chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 THÔNG BÁO: Về việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền năm 2022 như sau:

 • Tỷ lệ thực hiện:
  • Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 10:1 (Cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu phát hành thêm).
  • Trả cổ tức bằng tiền: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
 • Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/09/2023.
 • Đối tượng chi trả cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và cổ tức bằng tiền.
 • Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được xử lý bằng cách hủy bỏ.
 • Ngày thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền: Ngày 10/10/2023.
 • chi tiêt vui lòng xem link:<Thông báo và NQHĐQT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022
 • ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  🏫 Văn Phòng: Tầng 3, Tòa nhà DIC số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.
  ☎️ Hotline: (84-254) 3582 146
  📠 Fax: (84-254) 3582 146
  📧 Mail: info@dic1.vn
  🌐 Website: https://www.dic1.vn