CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC UBCKNN ĐÃ NHẬN ĐẦY ĐỦ TÀI LIỆU BÁO CÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2022

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 công bố thông tin như sau:

  1. Công văn số: 5941/UBCK-QLCB ngày 30/8/2023 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đầy đủ Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.
  2. Thông báo số 136/2023/TB/DIC No1-HĐQT-NK IV về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức ký ngày 31/08/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo đường dẫn: www.dic1.vn mục thông tin Cổ đông.

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link: Thông tin về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🏫 Văn Phòng: Tầng 3, Tòa nhà DIC số 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, Tp. Vũng Tàu.
☎️ Hotline: (84-254) 3582 146
📠 Fax: (84-254) 3582 146
📧 Mail: info@dic1.vn
🌐 Website: https://www.dic1.vn