NGÀY 01/08/2022, NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỦA CỔ PHIẾU ĐKGD BỔ SUNG

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ( DIC Số 1), MCK: DC1 công bố thông tin: Ngày 01/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung. Chi tiết vui lòng xin xem file đính kèm theo link bên dưới: 

Ngày 01/08/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung