CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KÝ HỢP ĐỒNG V/V KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

NGÀY 31/12/2020 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 ĐÃ KÝ HỢP ĐỒNG SỐ 266/2020/HĐKT VỀ VIỆC KIỂM TOÀN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020.

CHI TIẾT XIN VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM THEO LINK BÊN DƯỚI:

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC 2020