CÔNG BỐ THÔNG TIN THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS NK IV 2022-2027

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 công bố thông tin Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV ( 2022-2027) chi tiết như sau:

  1. Bà Lê  Thu Trang: Thành viên HĐQT DIC số 1
  2. Bà Lê Thị Thìn: Trưởng BKS DIC số 1
  3. Ông Trần Thanh Lâm: Thành viên HĐQT DIC số 1

Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo: Công văn thông báo TV HĐQT và BKS NK IV (2022-2027)