CÔNG BỐ THÔNG TIN NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngày 26/5/2023 Hội đồng quản trị Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1 họp thông qua 02 nghị quyết gồm:

1- Nghị quyết số: 17/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NK IV Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án xử lý cổ phiếu lẻ,
và phương án đảm bảo việc phát hành đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài)

2- Nghị quyết số: 18/2023/NQ/DIC No1-HĐQT-NK IV Thông qua chủ trương ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 02 căn nhà ở hình thành trong tương lai dạng căn nhà xây thô PTM6-01 và PTM6-02 thuộc dự án Khu dân cư thương mại Vị Thanh, phường IV, Thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang với Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (Công ty mẹ).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Số 1 theo đường dẫn: www.dic1.vn mục cổ đông.

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.Chi tiết vui lòng xem file đính kèm theo link bên dưới:

  1. Công bố thông tin
  2. NQ triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  3. Ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 02 căn nhà ở hình thành trong tương lai