CÔNG BỐ THÔNG TIN NGÀY 17/03/2020

Ngày 17/03/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng Thông báo về việc bổ nhiệm lại người nội bộ như sau:

  1. Ông Nguyễn Quốc Ân – Kỹ sư xây dựng cầu đường đang giữ chức vụ Phó Giám Đốc công ty. Tiếp tục bổ nhiệm lại nhiệm kỳ III với thời hạn 05 năm, kể tư ngày 01/04/2020.
  2. Ông Hoàng Thọ Bắc – Cử nhân kinh tế đang giữ chức vụ Kế Toán trưởng công ty. Tiếp tục bổ nhiệm lại nhiệm kỳ II với thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/04/2020.

Chi tiết Quyết định bổ nhiệm xin vui lòng xem tại Link: Công bố thông tin và Quyết định bổ nhiệm lại