CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

CÔNG TY DIC SỐ 1 CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021. CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM THEO LINK BÊN DƯỚI. TRÂN TRỌNG.

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BCTC 2021