CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

Công ty DIC số 1 công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty Nguyễn Văn Thọ. Chi tiết vui lòng xem file đính kèm:

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ.