CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1 CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY:

ÔNG NGUYỄN VĂN THỌ  ĐĂNG KÝ BÁN 50.000 CỔ PHIẾU DC1. CHI TIẾT VUI LÒNG XEM FILE ĐÍNH KÈM THEO LINK BÊN DƯỚI:

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ NGUYÊN VẴN THỌ