WELCOME TO DIC1

hinhfront

hinhfront

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG SỐ 1

(DIC – No1)

Địa chỉ trụ sở: Lầu 18 Chung cư Seaview 4

Khu Trung tâm Chí Linh –Thành phốVũngTàu

Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 là doanh nghiệp thành lập theo hình thức Công ty cổ phần, hoạt động tuân thủ theo Luật Doanh nghiệp do Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 năm 2005 thông qua.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 thành lập và hoạt động theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4903000370 đăng ký lần đầu ngày 17/05/2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. Ngày 03/4/2009 cấp lại mã số doanh nghiệp: 3500613828 và đăng ký thay đổi lần 03 ngày 21/7/2009.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 có con dấu riêng, độc lập về tài sản, được mở tài khoản tại các Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Công ty CP Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tổ chức lực lượng và điều hành trên cơ sở Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua tháng 4/2007 và được sửa đổi bổ sung vào tháng 4/2009.