QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HĐQT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 SAU KHI DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG DIC SỐ 1 THÔNG BÁO QUYẾT ĐỊNH SỐ 52/QĐ/DICNO1-HĐQT VỀ VIỆC TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 SAU KHI DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT.

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 SAU KHI DỊCH BỆNH COVID-19 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM SOÁT VỚI:

THỜI GIAN TỔ CHỨC: VÀO LÚC 7H 30 PHÚT NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2020

TẠI: HỘI TRƯỜNG KHÁCH SẠN CAPSAINT JACQUECS, SỐ 169 ĐƯỜNG THÙY VÂN, PHƯỜNG 8, THÀNH PHỐ VŨNG TÀU.

CHI TIẾT XIN VUI LÒNG XEM LINK BÊN DƯỚI:

QD-cua-CTHDQT-Trieu-tap-hop-DHCD