Đại hội Công đoàn cơ sở DIC Số 1 lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Chiều ngày 25/8/2017, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến dự Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm có: Đại diện Công đoàn Tổng công ty DIC, đồng chí Nguyễn Văn Quyến – Ủy viên Công đoàn Tổng công ty; Về phía Lãnh đạo Công ty có sự tham dự của đồng chí Trần Duy Anh– Giám đốc Công ty; đồng chí Nguyễn Văn Thọ Chủ tịch Công đoàn Công ty và 74 đại biểu là đoàn viên công đoàn Công ty.

Tại Đại hội: Đồng chí Nguyễn Văn Thọ đã thông qua báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2012 – 2017 và Phương hướng nhiệm kỳ tới 2017-2022;

Đại hội đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn cơ sở Nhiệm kỳ 2012-2017 đã đạt được và thẳng thắn nêu ra những hạn chế, tồn tại trong quá trình hoạt động. Công đoàn cơ sở công ty đã hoạt động theo đúng Điều lệ, phối hợp cùng chính quyền đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập cho đoàn viên, người lao động. Bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động. Bên cạnh đó Công đoàn Công ty luôn đồng hành, chia sẻ những thuận lợi và khó khăn với Ban Lãnh đạo Công ty, giúp đoàn viên an tâm công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao trong nhiệm kỳ qua.

Đại hội đã tiến hành bầu cử Ban chấp hành khóa IV nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 05 đồng chí. Sau phiên họp thứ nhất của BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 đã bầu ra các chức danh sau:

  1. Đồng chí Nguyễn Quốc Ân – Chủ tịch
  2. Đồng chí Trần Văn Sản – Phó Chủ tịch
  3. Đồng chí Trần Thị Hằng – Ủy viên BCH
  4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Long – Ủy viên BCH.
  5. Đồng chí Dương Thị Thu Trang – Ủy viên BCH

Đại hội cũng đã bầu 10 đồng chí đại diện cho Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty DIC lần thứ IV, Nhiệm kỳ 2017-2022.

Tại Đại hội cũng đã biểu quyết các chỉ tiêu trong Nhiệm kỳ 2017-2022 với sự thống nhất của 100% đại biểu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Sau đây là một số hình ảnh từ Đại hội:

1. dhcd   2. dhcd 3. dhcd

4. dhcd
BCH Công đoàn Công ty khóa IV, nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt tại Đại hội