CÔNG BỐ THÔNG TIN TRUY THU THUẾ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1597/QĐ-KPHQ

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát triển Xây Dựng Số 1 công bố quyết định số 1597/QĐ-KPHQ ngày 03/07/2023 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về biện pháp khắc phục hậu quả tại biên bản kiểm tra thuế từ năm 2015 đến 2017, chi tiết vui lòng xem file đính kèm bên dưới:

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1597/QĐ-KPHQ VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC