BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 công bố:

  1. Công bố thông tin thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: CBTT THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH 
  2. Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ túc: BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC