Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024, NHIỆM KỲ 2022-2027
Sáng ngày 24/4/2024, tại Trung tâm Hội nghị Aurora, số 169 Thùy Vân, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 ( mã CK: DC1) đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cô đông thường niên năm 2024, Nhiệm kỳ: 2022 – 2027.
Một số hình ảnh tại Đại Hội:
————————————————————————-
Văn Phòng: 265 Lê Hồng Phong, Phường 8, TP. Vũng Tàu
Hotline: (84-254) 3807394 (line 100, 101)