4. Công trình khách sạn 5 sao DIC STAR HOTEL

  • Chủ đầu tư: DIC group
  • Vị trí: Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh phúc.
  • Diện tích: 25.261 m2
  • Giá trị thực hiện: 442 tỷ đồng.

    Liên hệ với chúng tôi