1. Công trình đường giao thông hạ tầng khu đô thị Đại Phước, Nhơn Trạch

  • Chủ đầu tư: DIC group
  • Vị trí: Xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
  • Diện tích: 464,6 ha
  • Giá trị thực hiện: 250 tỷ
  • Mục đích đầu tư: Tạo ra quỹ đất, quỹ nhà ở lớn, góp phần tích cực vào chương trình phát triển nhà ở của huyện Nhơn Trạch nói riêng và tỉnh Đồng Nai nói chung.

 

    Liên hệ với chúng tôi