Quy trình quản lý chất lượng

 

QUY TRÌNH  QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

Tại hiện trường Ban chỉ huy công trường phải tổ chức một nhóm quản lý chất lượng công trình với nhiệm vụ thường xuyên kiểm tra chất lượng vật liệu xây dựng, kiểm tra đo đạc định vị, kiểm tra chất lượng bê tông và thường xuyên lấy mẫu thí nghiệm để kiểm tra và đánh giá chất lượng từng bộ phận công trình, đồng thời có trách nhiệm thường xuyên thông báo, phối hợp với giám sát A tổ chức nghiệm thu lập biên bản theo qui định cho phần việc công trình hoàn thành trước khi triển khai các phần việc tiếp theo.

Chủ trì cùng kỹ thuật thi công lập hồ sơ hoàn công từng giai đoạn của công trình và hoàn tất hồ sơ hoàn công khi bàn giao công trình cho đơn vị chủ quản sử dụng

1. Quán triệt tinh thần chất lượng là mục tiêu hàng đầu:

– Đến tất cả cán bộ, công nhân tham gia xây lắp công trình. Cụ thể phải làm cho mọi người, tùy theo chức năng của từng người phải thông hiểu và triển khai thành thục trong các lĩnh vực chuyên môn và công việc.

2. Biện pháp thi công đảm bảo tiến độ và đúng thiết kế:

– Tất cả các đội thi công đều phải có bản vẽ đầy đủ, phải kiểm tra các bộ phận cấu kiện liên tục theo đúng thiết kế. Nếu công việc nào chậm so với tiến độ, đơn vị thi công sẽ trình bày phương án tăng cường nhân lực thiết bị để theo kịp tiến độ thi công đã đề ra.

3. Sử dụng và điều hành nhân lực thiết bị:

– Bố trí sắp xếp đội ngũ kỹ sư lành nghề có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng.

– Bố trí sắp xếp các đội nhân công có tay nghề cao vào công việc cấu thành bộ phận công trình, sử dụng các bậc thợ tương ứng, bố trí nhân công hợp lý với từng hạng mục công việc.

4. Tổ chức  công tác giám sát kiểm tra chất lượng thi công xây lắp:

– Kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện đưa vào công trình và chất lượng công tác xây lắp, kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình. Các công tác này đều phải ghi vào nhật ký công trình hoặc biên bản kiểm tra theo quy định.

– Công tác kiểm tra hàng về do bộ phận cung ứng vật tư kỹ thuật phụ trách và thực hiện ở kho vật tư hoặc trực tiếp tại cơ sở sản xuất. Trong trường hợp cần thiết phải được kiểm tra lại tại phòng thí nghiệm.

– Phải phát hiện kịp thời những hư hỏng sai lệch để xác định nguyên nhân, đồng thời phải kịp áp dụng những biện pháp ngăn ngừa và sửa chữa những hư hỏng đó.

– Khi kiểm tra chất lượng phải căn cứ vào những tài liệu hướng dẫn ghi trong thiết kế thi công. Những tài liệu ghi rõ nội dung, thời gian và phương pháp kiểm tra. Tất cả những bộ phận của công trình khuất đều phải được nghiệm thu và lập biên bản trước khi lấp kín hoặc thi công những phần việc tiếp theo. Nếu những công tác làm tiếp theo sau một thời gian gián đoạn dài thì việc tổ chức nghiệm thu và lập biên bản những bộ phận công trình khuất chỉ tiến hành trước khi bắt đầu thi công lại.

– Đối với những kết cấu đặc biệt quan trọng (nếu có) cần phải tổ chức nghiệm thu trung gian và lập biên bản theo mức độ hoàn thành từng phần trong quá trình thi công. Những công việc này phải ghi rõ trong bản vẽ thi công.

– Nhà thầu sẽ thực hiện đầy đủ công tác quản lý chất lượng theo Nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng công trình xây dựng và các tài liệu có liên quan khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *