Nhân sự

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

 

Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Thọ
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Kinh nghiệm: 31 năm

 

 

 

 

Giám đốc Công ty
Trần Duy Anh
Trình độ chuyên môn: KS XD. Cầu đường
Kinh nghiệm: 22 năm

 

 

 

Kế toán trưởng
Hoàng Thọ Bắc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Kinh nghiệm: 22 năm toán trưởng

 

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Nguyễn Quốc Ân
Trình độ chuyên môn: KSXD. Cầu đường
Kinh nghiệm: 34 năm

 

 

 

 

Phó Giám đốc
Phan Thành Sơn
Trình độ chuyên môn: KSXD
Kinh nghiệm: 19 năm

 

 

 

 

 

TP. Tổ chức – Hành chính
Trần Văn Sản
Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
Kinh nghiệm: 17 năm

 

 

 

 

TP. Kinh tế – Kế hoạch
Nguyễn Văn Nghĩa
Trình độ chuyên môn: KSXD. Cầu đường
Kinh nghiệm: 10 năm

 

 

 

 

TP. Kỹ thuật thi công
Trần Xuân Báu
Trình độ chuyên môn: KSXD DD&CN
Kinh nghiệm: 13 năm

 

 

 

 

Tổ trưởng Tổ vật tư, XMTB
Phan Toàn Lực
Trình độ chuyên môn: KSXD DD&CN
Kinh nghiệm: 18 năm

 

 

 

 

Trưởng ban an toàn
Nguyễn Trọng Lợi
Trình độ chuyên môn: KS bảo hộ lao động
Kinh nghiệm: 05 năm

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *